Regulamin Dworku Zyskowskiego

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w  obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a Nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja Dworku Zyskowskiego.

2. Doba w obiekcie trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

3. Wymagana zaliczka za pobyt w wysokości kwoty jednego noclegu wpłacona na konto właściciela. W przypadku anulacji rezerwacji przez gości: bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 30 i więcej dni przed planowanym przyjazdem do  Dworku Zyskowskiego, gdy anulacji gość dokona w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz Dworku Zyskowskiego.

4. Goście obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).

4. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokojach od 8.00 do 22.00.

5. Dworek Zyskowskiego może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników obiektu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

6. Dworek Zyskowskiego świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne zgodnie ze swoją kategorią. 

7. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

8. Dworek Zyskowskiego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

9. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu, każdy pokój wyposażony jest w mini lodówkę, wannę/ prysznic, toaletę, szafę, telewizor 32″, podwójne łóżko, pojedyncze łóżko, stolik kawowy z dwoma fotelami i dwie szafki nocne, czajnik, suszarka, wszystko w stanie nienaruszonym.

10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w ich mienie. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, monitorowany 24 h.

11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 23.00-6.00.

12. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Dworku Zyskowskiego mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

13. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie wewnątrz obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach.

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

15. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

16. Korzystanie z miejsc ogólnodostępnych- plac zabaw, taras, altana, miejsce na ognisko, pomost, jest możliwe tylko przy zachowaniu stosownej ciszy i pozostawieniu miejsca w czystości.

17. Wstęp na restaurację jest możliwy tylko w porze śniadaniowej od godziny 8.00 do 10.00.

18. Zakaz wynoszenia zastawy stołowej na zewnątrz, jest to możliwe tylko po uprzednim skonsultowaniu się z personelem Dworku.

19. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Dworku Zyskowskiego może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia jego terenie.

20. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Należy go, zatem zawsze zostawiać w recepcji przy opuszczaniu obiektu. Za zgubienie klucza od pokoju, roweru wodnego, roweru szosowego, opłata wynosi 50 zł. 

21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji recepcja przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin Dworku Zyskowskiego podaje się do wiadomości również poprzez powieszenie na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu recepcji obiektu oraz w każdym z pokoi. 

                   Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez właściciela i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 roku