Historia regionu

Powstanie Augustowa związane jest z Zygmuntem Augustem, który dał liczne przywileje dla tego miasta. Największe znaczenie zyskało za czasów Królestwa Polskiego , kiedy to ustawiono go stolicą województwa, niestety z czasem ten przywilej uległ zmianie i w dzisiejszych czasach Białystok jest stolicą.

 

Lata międzywojenne były okresem ogromnej popularności Augustowa, był wtedy modnym kurortem, jak również siedzibą schronisk, stanic wodnych czy oficerskiego Yacht Clubu.

Augustów jest obecnie ośrodkiem turystycznym o znaczeniu międzynarodowym, które ma uprawnienia miejscowości uzdrowiskowej od roku 1970.

Warunki naturalne oraz potrzeby w zakresie rekreacji powodują większy wpływ turystki na życie miasta. Zmienia się profil produkcji rolnej, zwiększa się rola usług, w związku z czym Augustów dysponuje bardzo pokaźną liczbą miejsc noclegowych dla odwiedzających turystów.