Parki Narodowe i Puszcza Augustowska

Na terenie Podlasia znajdują się trzy Parki Narodowe:

Białowieski Park Narodowy

Jest on najstarszy z polskich parków, jako jedyny obiekt przyrodniczy został on wpisany na Listę Dziedzictwa Światowego. Zachował się tu gatunkowy układ lasu, z dużą przewagą drzew liściastych. Znajduje się tu największa na świecie ostoja żubra, którą można obejrzeć w rezerwacie pokazowym.

Najpotężniejszym i najbardziej znanym zwierzęciem Puszczy jest jak wcześniej wspomniałam żubr, którego stado liczy obecnie około 280 sztuk, a niemały udział w powrocie ich do Puszczy miała miejscowa ludność, która zebrała część pieniędzy na ich zakup.

Biebrzański Park Narodowy

Utworzony został w 1993 roku. Jest on największym parkiem w tym rejonie, zarówno najbardziej naturalnym. Trudne warunki terenowe regionu hamowały tu proces gospodarki człowieka w związku z czym dały początek dla zachowania licznych gatunków zwierząt i roślin. Przeważają tu torfowiska niskie.

Szata roślinna Biebrzańskiego Parku Narodowego jest różnorodna, w dużym stopniu naturalna i charakteryzuje się znaczną ilością rzadkich gatunków.

Na terenie parku znajduje się największa w Polsce ostoja łosia i wyjątkowa w skali europejskiej ostoja ptaków wodnych i błotnych.

Bagna Biebrzańskie przedstawiają dla potencjalnego turysty pewien szczególny typ krajobrazu dziki nieco smętny z kolorytem zmieniającym się w ciągu roku.

Narwiański Park Narodowy

Jest on nazywany unikatowym systemem doliny rzeki Narwi. Jego celem utworzenia była ochrona ostatniego zabagnionego fragmentu dużej rzeki .

Najczęściej jest tu spotykana roślinność bagienna, wodna, szuwarowa i łąkowa. Stwierdzono występowanie około 132 gatunków ptaków, w tym rzadko spotykana rybitwa czarna i derkacz, do najcenniejszych przedstawicieli świata zwierząt zalicza się łosie i bobry.

Puszcza Augustowska

Jest ona uważana za jeden z najbardziej imponujących kompleksów leśnych w Polsce. Ma wielkość przekraczającą 114 tysięcy hektarów, z czego większą powierzchnię stanowią lasy. Nazywa jest suwalskim biegunem zimna. Dlaczego? Gdyż średnia temperatura wynosi tam 5,9ºC, ciekawostką którą uwzględnię w tym miejscu jest liczba dni bez przymrozków, których jest tylko 159. Dominującym typem lasu są bory sosnowe. W krainie tej wśród fauny można spotkać bobry, rysie, kuny, norki amerykańskie czy wydry, natomiast wśród flory zimozioła północnego czy bażyny czarne.

Obszar, na którym rośnie Puszcza Augustowska, był czterokrotnie pokrywany lądolodem.

Teren samej Puszczy zajmuje mało urozmaicony płaski obszar z wydmami poprzecinany jeziorami i nielicznymi rzekami.