Zabytki regionu

Znam wiele zabytków w mojej gminie a jeżeli chodzi o moje miasto o Augustów, to jak pamięcią sięgam, na religii poznawaliśmy historię parafii i kościoła, historię przydrożnych kapliczek, historię kaplicy na cmentarzu, były organizowane klasowe wycieczki, aby metodą poglądową utrwalić przeszłość. 

Osobiście przeszłość, zabytki, kultura bardzo mnie interesują, ale oprócz tego interesuje mnie jeszcze coś więcej, interesują mnie zabytki „mniejszego kalibru” A one, podobnie jak te „ wielkie zabytki” też naznaczone były ludzką miłością, ludzkim cierpieniem, nastawione na przetrwanie i na pewno warte są opisania- mam tu na myśli nasze budownictwo ludowe. 

Kanał Augustowski 

Muzeum Ziemi Augustowskiej 

Studzieniczna

Stara Poczta

Dawne koszary

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego

Dom Turka

Kaplica grobowa rodziny Truszkowskich 

Rynek Zygmunta Augusta

Wigry- Klasztor Kamedułów

Mosty w Stańczykach